...
سلام دنیای پراز آرزوی من.امیدوارم همونقدر که من از دوریت عذاب میکشم وداغونم هزار برابرش شادوخوشبخت باشی.
زندگی من کجایی؟آرومی؟نکنه دلواپسی ندیدن ونرسیدن اذیتت کنه؟نکنه خستگی تنهایی بی خوابت کنه؟نکنه ترس از روشنی آفتاب چشماتو رو به مهتاب خیس کنه؟قربون چشای آرومت که هر ثانیه دیدنش برام یه دنیا آرامشه.
این غصه ها دلواپسی ها وهراس ها واس منه نه تو عشق من.فدای صدای پر از حرارت بودن و دوس داشتنت.دلم گرفته زندگی من.دنیای بدون نگات خیلی تاریکه!دنیای بدون دستات پر از ترس از گم شدن میون دستایی که میخوان بزور حرکتم بدن.دنیای بدون بودنت وجود نذاره عشق من.مهم دیدنت نیس مهم بودنته.