....
باور نبودنت ثانیه به ثانیه تنهایییم را میفریبد تا نفهمم به یک لحظه بودنت محتاجم.
در هر جای دنیا که هستی خوش باش وبخند بی من ویاد من.باور کن عشق من یه لحظه لبخندت به دنیای من می ارزد.باور کن آرامش نگاهت به سالها نگریستن به نگاه های غیر تو می ارزد.باور کن نبودنت یک ثانیه تردید رفتنت را به دلم راه نمیدهد.عشق من با دنیای بی تو زنده ام اما به پاک ترین عشق ها قسم بی تو دنیایی ندارم...رفنتن پاییز و غم های عاشقانه و شیرینش باز هم باران دلتنگی را آزاد کرد تا نم نم صدایش بغض تنهایی مرا بی صدا کند.عاشقانه انتظار دیدارت را میکشم....دوستت دارم...