دوباره خستگی نبودنت اومد سراغمو خوابو از چشام گرفت.دوباره آسمون چشام کویر نگاهمو بارونی کرد.دوباره تقویم خاطراتم دلتنگ شد و....
چه سکوت وحشتناکی داره صدام وقتی عکساتو میبینه و حرفی واس گفتن نداره. چه غم سنگینی جای خالیه سرتو رو شونه هام پر میکنه...وقتی که نیستی.
دوباره فریاد دوریت قلبمو از جا کند.دوباره و دوباره ...
چقد بده حرفایی تو دلت باشه نتونی بگی و به جرم نداشتن دل محکومت کنن!چقد بده ببینی و وانمود کنی به ندیدن بشنوی .و بگی که کری!چقد بده شبا تا صبح تو غمت شناور باشی صبح به همه بگی چه خواب قشنگی.چقدر بده به حکم عادت از عشق تبرعه ت کنن وقتی میدونی عاشقی و هیچ مدرکی هم نداری.
آی خدا جون چقد بده از درد بمیری ویه کلمه آخ نگی!چقد بده قهقهه ی خنده ت تاآسمون بره وقلبت دو دستی بغضتو خفه کنه.وای خدا جون چقد بده بدونی دردت چیه و ندونی!
چقدر خوبه هیچکی بغیره خدا درکت نکنه.چقدر خوبه با یه درصد امید زنده باشی.چقدرخوبه توهفت آسمون یه خدا داشته باشی و ماهشو.چقدر خوبه دل ببازی به دنیای خوبی و مهربونی.چقدر خوبه که بدونی بلاخره میاد.چقدر خوب وقشنگه بعضی وقتا نوازش دستای خدارو رو سرت احساس کنی با همه ی وجودت!چقدر خوبه داراییت یه خدا باشه و پشتت گرم و آروم باشه به خوبیاشو بزرگیش.
چقدر همه چی خوبه وقتی عاشقی...
چقدر خوبه که عاشقتم.